Kursus sisaldab õppematerjali teemal Funktsiooni tuletise rakendused: 1.Joone puutuja võrrand; 2.Kiiruse ja kiirenduse arvutamine tuletise abil; 3.Funktsiooni uurimine tuletise abil; 4.Ekstreemumülesanded. Kursus on mõeldud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kolmanda kursuse õpilastele (rühmad 3TA, 3K, 3AUT, 3KB )eesmärgiga teema "Funktsiooni tuletise rakendused" iseseisvaks kordamiseks, selleks,et ettevalmistuda matemaatika lõpueksamiks. Kursus on mõeldud täielikult e-kursusena. Kursuse lõpphinne kujuneb kõikide kontrollülesannete (testid, kontrolltööd) hinnetest.