TURISMIMAJANDUS

Kursus on mõeldud õpilastele, kelle õpitavate erialade õppekavades on aine Turismimajandus.

Kursuse läbimisel:

Õppija tunneb turismimajanduse olulisemaid printsiipe ja põhimõtteid, omandab teadmisi  turismi mõjudest ja seda mõjutavatest teguritest.

Õpilane omab ülevaadet turismi süsteemist ja komponentidest, terminoloogiast, turismi liikidest, turismi organisatsioonidest, reisimise põhjustest, reisijate motiividest ja vajadustest, vaatamisväärsutest, reisibüroodest, majutusettevõtetest, turismiturundusest ja turismi reguleerivatest seadustest.

Õpilane omab olulisi teadmisi turismitööst: kliendikeskne mõttelaad, teenindusvalmidus ja analüüivõime, probleemide lahendamine, meeskonnatöö

Kursus on valmistatud 1AP (40 tundi) mahus