Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime ettevõtte ostutoimingute ettevalmistuse ja läbiviimisega sõltuvalt ettevõtte vajadustest ja logistiliste toimingute eripärast.

Учебное пособие предназначено для того, чтобы позволить студенту разбираться в подготовке и проведении закупочных операций компании в зависимости от потребностей компании и особенностей логистических операций.