Mooduli eesmärk:õpetusega taotletakse, et õppija valmistab lähtudes toitlustusettevõtte eripärast põhitehnoloogiate järgi valmistatavaid toite ja jooke, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest, kasutades juhendile vastavaid toiduaineid ja nende käitlemisviise, rakendades toidu- ja tööohutuse põhimõtteid ning korraldades oma töökohta