Õppija süvendab teadmisi tervislikust
toitumisest, omandab oskusi rakendada tervisliku toitumise põhimõtteid ja kohandada
menüüsid toitumise erivajadustega klientidele. Õpetus toetab õppija ühistöö- ja
probleemide lahendamise oskuste arengut.

Edukat õppimist!