Kursus on mõeldud õpilastele kes õppivad tarkavara ja andmebaaside halduse riikliku õppekava järgi põhikooli järgsetes rühmades.

Kursuse läbimisel:

Kursus on valmistaud 1AP(40 tundi) mahus.