Õpiobjekt on mõeldud arvutieriala õpilastele, kes õpivad õpperühmas  Tarkvara ja andmebaaside haldus”paindliku graafiku alusel.