Õppekavarühmad: Energeetika ja automaatika, Keemiline töötlus, Kaevandamine,